Fokus på digital redovisning – därför valde BLR Redovisning MediusGo

BLR Redovisning AB i Västerås bedriver en redovisningsbyrå med fokus på redovisning och bokföring. De arbetar varje dag för att göra det enklare för sina kunder att driva och växa sina företag genom att underlätta deras ekonomihantering. Det var för några år sedan som BLR Redovisning började sin digitala resa.

Kunden fick in sina fakturor via vanlig post, åkte med dem till byrån och oftast fick konsulterna ont om tid till att genomföra hela fakturahanteringen. Per Hising är redovisningskonsult på BLR Redovisning AB. Han ger här en kort beskrivning av hur det går till idag.

– Idag läser vi in underlaget digitalt. Kunden kan granska, godkänna och bokföra fakturorna utan att sprätta kuvert och knappa in uppgifter. Vi har kommit så långt som att vi får alla fakturor i realtid. Vi har full kontroll på var fakturorna befinner sig, vem som ska attestera och när fakturan förfaller till betalning, säger Per Hising.

Huvudkontoret ligger i Västerås och totalt har BLR Redovisning AB 5 anställda och omsätter drygt 6 miljoner kronor. Kunderna finns inom alla branscher, och är små och medelstora företag.

En positiv effekt är den enorma påverkan på deras arbetsbelastning.

– Första vinsten var ju att vi slapp pappersarbetet. Sedan har vi ju gått från effektivisering till automatisering. 80-90% av våra fakturor går numera direkt till attestanten vilket har frigjort otroligt mycket tid och vi kan att jobba med fler kunder samtidigt”, säger Per.

Attestanter gör attesterna mycket snabbare. Påminnelser till byråns kunder går ut automatiskt och vi får bra överblick över alla våra kunder.

– Jag tror att det som har gjort att vi har vuxit under åren är att vi har haft en förmåga att anpassa oss efter vad kunderna har efterfrågat, säger Per Hising.

 

 

 

“80-90% av våra fakturor går numera direkt till attestanten vilket har frigjort otroligt mycket tid och vi kan jobba med fler kunder samtidigt”

 

 

 

Valet var självklart

Det var under 2015 som BLR Redovisning valde att köra igång med MediusGo. Anledningen till det var ett växande behov att kunna hantera fler kunder samtidigt.

– Vi körde igång med MediusGo av flera skäl. Det var vår leverantör av skrivare som rekommenderade oss att utforska MediusGo. Vi ville ha ett okomplicerat system utan alltför stor investering, samt att det passade bra in med vad vi behöver.

Implementeringen av MediusGo skedde på distans. Per berättar om hur implementeringen gick till:

– Projektet fungerade väldigt bra. Bemötandet från MediusGo's projektledare var engagerande vilket gjorde att vi kom igång snabbt och vi driftsatte systemet på en dag. Jag tror att MediusGo är en lösning som passar de flesta redovisningsbyråer. Vi var bara positiva till förändringen som gav oss en bättre arbetsmiljö utan stora insatser i utbildning, säger Per.

 

 

 

”Systemet är användarvänligt och det uppskattas av våra kunder. Det finns ingen tröskel. Bara att komma igång.”

 

 

 

Per tycker att det märks tydligt att MediusGo är ett system som täcker deras behov som redovisningsbyrå.

– Allt har blivit så mycket enklare för vår verksamhet. Systemet är användarvänligt och det uppskattas av våra kunder. I MediusGo ser vi snabbt vad som är obetalt. Men det finns också ett djup i systemet som vi har nytta av i vår uppföljning när vi tittar på rapporter och analyser, säger Per.

Per och hans medarbetare får också mer tid till rådgivning vilket ger ett stort mervärde för kunderna. Om han skulle ge ett råd till andra redovisningsbyråer som står inför att börja med elektronisk fakturahantering, så skulle det vara:

– Testa. Kör. Över tid får du en tidsvinst och ökad lönsamhet. Du kan tillgodose dina kunders behov på ett helt annat sätt. Det som är så speciellt med MediusGo är att du kan se alla dina kunders fakturor samtidigt, vilket spar otroligt mycket tid. I många andra system behöver du istället gå in på respektive bolag för att titta på fakturor.

– Därtill är det tillgängligheten. Vi når vårt jobb vart vi än befinner oss. Det är suveränt, avslutar Per.