Medius förvärvar Dynamic Software och utökar sitt erbjudande med ledande integrationsplattform

STOCKHOLM, 31 maj 2021 – Medius förvärv av Dynamic Software stärker Medius erbjudande inom integrationslösningar för små- och medelstora bolag och bidrar till  ytterligare tillväxt.

Dynamic Software är leverantör av WFConnect, en ledande integrationsplattform för elektronisk fakturahantering i Sverige. Företaget grundades 2011 och idag använder flera tusen bolag, framförallt i Sverige, WFConnect. I och med förvärvet blir företaget ett helägt dotterbolag till Medius.

Medius (Ascendo) och Dynamic Software har sedan tidigare ett nära samarbete och fler än 700 av Medius (Ascendo) kunder använder WFConnect från Dynamic Software.

”Integrationsplattformen är skalbar och ledande i sitt slag. Tillsammans med den unika ERP-kompetensen som Dynamic Software besitter kan vi säkra vår tillväxtresa i Sverige, övriga Norden och USA”, säger Torbjörn Arffman, VD för Medius (Ascendo).

Idag har integrationslösningen stöd för 44 olika affärssystem och Anders Liljefors, grundare av Dynamic Software, ser förvärvet som en möjlighet till att skala upp antalet integrationer.

”Genom att bli en del av Medius, som är marknadsledande inom elektronisk fakturahantering, får vi möjligheten att snabbare utveckla plattformen och med det öka antalet affärssystem vi stöder”, säger Anders Liljefors.

För mer information, kontakta:
Torbjörn Arffman, VD Medius (Ascendo), torbjörn.arffman@ascendo.se

Läs hela pressmeddelandet på medius.com.