Integrera MediusGo med Fortnox

MediusGo har en etablerad integration med Fortnox via en standardiserad och paketerad connector som följer enligt den best practice som vi anser är bäst och är baserad på erfarenheter från många års leveranser. Vår paketering möjliggör en snabb och enkel leverans där installationen och konfigurationen har en minimal inverkan på er Fortnox-miljö.

  • Integrationen är baserad på Fortnox standard API gränssnitt och följer därmed gällande standard för kommunikation/integration.
  • Integrationen är baserad på Fortnox standard API vilket garanterar full funktionalitet och är framtidssäkert för kompabilitet med Fortnox kommande versioner.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Funktionalitet som stöds

Master data överföring från Fortnox till MediusGo
Alla master data register såsom huvudbokskonton, konteringsdimensioner, leverantörer, valutakoder och -kurser m.m. underhålls alltid i Fortnox som utgör mastersystem, och överförs till MediusGo med automatik.  

Hantering av fakturor i utländsk valuta
Genom löpande uppdatering av valutakurser från Fortnox till MediusGo möjliggörs hantering av utländska leverantörsfakturor.

Löpande och frekvent uppdatering av huvudbok och leverantörsreskontra
Från MediusGo sker automatiskt och regelbundet uppdatering av leverantörsreskontra och huvudbok i Fortnox efter att fakturorna är konterade, attesterade och godkända.

  • Preliminärbokning av fakturor
  • Definitivbokning av fakturor
  • Annullering av tidigare preliminärbokade fakturor

Betalspärr
Genom betalspärr i MediusGo möjliggörs att fakturor kan definitivbokas med betalspärr i Fortnox för senare beslut/hantering vidare i Fortnox.

Periodisering
Periodisera dina fakturor i MediusGo och informationen uppdateras i Fortnox i samband med att fakturorna definitivbokas.

Betalkvittenser
Uppdatering av betalstatus på fakturorna i ditt MediusGo arkiv efter att betalningen kvitterats i Fortnox.

Länk till fakturabild från Fortnox
Fakturabilden överförs vid bokning till Fortnox för enkel åtkomst vid behov.