Integrera Hogia Ekonomi med MediusGo

har en etablerad integration med Hogia Ekonomi via en standardiserad och paketerad connector som följer den best practice som vi har fastställt och är baserad på erfarenheter från många års leveranser. Best practice paketeringen möjliggör en snabb och enkel uppsättning och utrullning där installationen och konfigurationen har en minimal inverkan på er Hogia miljö.

  • Integrationen är baserad på Hogia Ekonomi standard API gränssnitt och följer därmed gällande standard för kommunikation/integration.
  • Integrationen anpassas och följer löpande de förändringar som införs vid nya versioner av Hogia vilket gör lösningen framtidssäker.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Funktionalitet som stöds

Master data överföring från Hogia Ekonomi till MediusGo
Alla master data register såsom huvudbokskonton, konteringsdimensioner, leverantörer, valutakoder och -kurser mm. underhålls alltid i Hogia Ekonomi som utgör mastersystem, och överförs till MediusGo med automatik.  

Hantering av fakturor i utländsk valuta
Genom löpande uppdatering av valutakurser från Hogia Ekonomi till MediusGo möjliggörs hantering av utländska leverantörsfakturor. 

Löpande och frekvent uppdatering av huvudbok och leverantörsreskontra
Från MediusGo sker automatiskt och regelbundet uppdatering av leverantörsreskontra och huvudbok i Hogia Ekonomi efter att fakturorna är konterade, attesterade och godkända.

  • Preliminärbokning av fakturor
  • Definitivbokning av fakturor
  • Annullering av tidigare preliminärbokade fakturor

 

Betalspärr 
Genom betalspärr i MediusGo möjliggörs att fakturor kan definitivbokas med betalspärr i Hogia Ekonomi för senare beslut/hantering vidare i Hogia.

Periodisering
Periodisera dina fakturor i MediusGo och informationen uppdateras i Hogia Ekonomi i samband med att fakturorna definitivbokas. 

Betalkvittenser
Uppdatering av betalstatus på fakturorna i ditt MediusGo arkiv efter att betalningen kvitterats i Hogia Ekonomi.

Länk till fakturabild från Hogia Ekonomi
Fakturabilden överförs vid bokning till Hogia för enkel åtkomst/visning.