Integrera MediusGo med Jeeves

MediusGo har en etablerad integration med Jeeves ERP – via en standardiserad och paketerad connector som följer den best practice som vi har fastställt och är baserad på erfarenheter från många års leveranser. Best practice paketeringen möjliggör en snabb och enkel uppsättning och utrullning där installationen och konfigurationen har en minimal inverkan på er Jeeves miljö.

  • Integrationen kommunicerar med Jeeves ERP affärslogik och följer därmed löpande de förändringar som införs vid nya versioner av Jeeves ERP vilket gör lösningen framtidssäker.
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Funktionalitet som stöds

Master data överföring från Jeeves till MediusGo
Alla master data register såsom huvudbokskonton, konteringsdimensioner, leverantörer, valutakoder och -kurser mm. underhålls alltid I Jeeves som är mastersystem, och överförs till MediusGo med automatik. 

Hantering av fakturor i utländsk valuta
Genom löpande uppdatering av valutakurser från Jeeves möjliggörs hantering av utländska leverantörsfakturor.

Genom löpande uppdatering av valutakurser från Jeeves möjliggörs hantering av utländska leverantörsfakturor
Löpande och frekvent uppdatering av fakturainformationen från MediusGo till leverantörsreskontra och huvudbok i Jeeves efter att fakturorna är konterade, attesterade och godkända. 

  • Preliminärbokning av fakturor
  • Definitivbokning av fakturor
  • Annullering av tidigare preliminärbokade fakturor

Betalspärr
Genom betalspärr i MediusGo möjliggörs att fakturor kan definitivbokas med betalspärr i Jeeves för senare beslut/hantering vidare i Jeeves.

Periodisering
Periodisera dina fakturor i MediusGo och informationen uppdateras i Jeeves i samband med att fakturorna definitivbokas.

Betalkvittenser
Uppdatering av betalstatus på fakturorna i ditt MediusGo arkiv efter att betalningen kvitterats i Jeeves.

Länk till fakturabild från Jeeves
Integrationen mellan MediusGo och Jeeves möjliggör matchning av inköpsorderbaserade leverantörsfakturor både mot inleverans och inköpsorder, dvs. Både två- och trevägsmatchning stöds.