Integrera MediusGo med Pyramid

MediusGo har en etablerad integration med Pyramid – via en standardiserad och paketerad connector som följer den best practice som vi har fastställt och är baserad på erfarenheter från många års leveranser. Best practice paketeringen möjliggör en snabb och enkel uppsättning och utrullning där installationen och konfigurationen har en minimal inverkan på er Pyramid miljö.

  • Integrationen är baserad på standard metoder i Pyramid för integration med andra system. 
  • Integrationen anpassas och följer löpande de förändringar som införs vid nya versioner av Pyramid vilket gör lösningen framtidssäker. 

 

 

SE DEMO

 

Funktionalitet som stöds

Effektivisera din fakturahantering med Pyramid och MediusGo – från ankomst av faktura, till uppdatering av reskontra och huvudbok samt betalningskvittens.

 
 
 
 
 
 
 
 

Master data överföring från Pyramid till MediusGo
Alla master data register såsom huvudbokskonton, konteringsdimensioner, leverantörer, valutakoder och -kurser mm. underhålls alltid i Pyramid som är mastersystem, och överförs till MediusGo med automatik. 

Hantering av fakturor i utländsk valuta
Genom löpande uppdatering av valutakurser från Pyramid möjliggörs hantering av utländska leverantörsfakturor. 

Påföring mot order, projekt och tillverkningsorder
MediusGo och integrationen med Pyramid stödjer påföring av fakturerade kostnader mot order-/projekt samt tillverknings order i Pyramid. 

Kostnadsbokföring vid inleverans
Integrationen kan hantera kostnadsbokföring vid inleveranser i de fall bokföring sker redan vid inleverans av varan

Löpande och frekvent uppdatering av fakturainformationen från MediusGO till leverantörsreskontra och huvudbok i Pyramid efter att fakturorna är konterade, attesterade och godkända. 

  • Preliminärbokning av fakturor
  • Definitivbokning av fakturor
  • Annullering av tidigare preliminärbokade fakturor

Periodisering
Periodisera dina fakturor i MediusGo och informationen uppdateras i Pyramid i samband med att fakturorna definitivbokas. 

Betalkvittenser
Uppdatering av betalstatus på fakturorna i ditt MediusGo arkiv efter att betalningen kvitterats i Pyramid.

Inköpsordermatchning 
MediusGo och integrationen med Pyramid möjliggör matchning av inköpsorderbaserade leverantörsfakturor mot inleverans.

Länk till fakturabild från Pyramid
Länkar till fakturabilden finns i Pyramid för enkel åtkomst av fakturabilden från redovisningen.