Integrera Visma med MediusGo

MediusGo har en etablerad integration med Visma Administration, Visma Compact, Visma Control, Visma eEkonomi, Visma .Net, Visma Business och Visma Global. Integrationen är en standardiserad och paketerad connector som följer den best practice som vi har fastställt och är baserad på erfarenheter från många års leveranser. Best practice paketeringen möjliggör en snabb och enkel uppsättning och utrullning där installationen och konfigurationen har en minimal inverkan på er Visma-miljö.

  • Integrationen är baserad på Vismas standard API gränssnitt och följer därmed gällande standard för kommunikation/integration.
  • Detta garanterar även full funktionalitet utifrån vad Vismas API möjliggör och är framtidssäkert för kompabilitet med Vismas kommande versioner.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Funktionalitet som stöds

Master data överföring från Visma till MediusGo
Alla master data register såsom huvudbokskonton, konteringsdimensioner, leverantörer, valutakoder och -kurser mm. underhålls alltid i Visma Administration som utgör mastersystem, och överförs till MediusGo med automatik.  

Hantering av fakturor i utländsk valuta
Genom löpande uppdatering av valutakurser från Visma Administration till MediusGo möjliggörs hantering av utländska leverantörsfakturor. 

Löpande och frekvent uppdatering av huvudbok och leverantörsreskontra
Från MediusGO sker automatiskt och regelbundet uppdatering av leverantörsreskontra och huvudbok i Visma Administration efter att fakturorna är konterade, attesterade och godkända. 

  • Preliminärbokning av fakturor
  • Definitivbokning av fakturor
  • Annullering av tidigare preliminärbokade fakturor

Betalspärr 
Genom betalspärr I MediusGo möjliggörs att fakturor kan definitivbokas med betalspärr i Visma Administration för senare beslut/hantering vidare i Visma. 

Periodisering
Periodisera dina fakturor I MediusGo och informationen uppdateras i Visma Administration i samband med att fakturorna definitivbokas. 

Betalkvittenser
Uppdatering av betalstatus på fakturorna i ditt MediusGo arkiv efter att betalningen kvitterats i Visma.

Länk till fakturabild från Visma Administration
Fakturabilden överförs vid bokning till Visma Administration i form av en länk till MediusGO för enkel åtkomst vid behov.