Automatisera hanteringen av dina inköpsorder, inleveranser och fakturor och få en effektivare och mer kontrollerad hantering av dina leverantörsfakturor och kostnader. Med MediusGo’s inköpsordermatchning kan du via automatiserade regler matcha ihop inköpsordrar, fakturor och inleveranser. Du kan känna dig trygg med vetskapen om vad dina leverantörer levererar utifrån dina inköp och att du inte betalar för mer än så.

Uppnå en automatiseringsgrad på 80%

En inköpsorder kan matchas mot flera olika fakturor om leveransen är uppdelad, och en faktura kan matchas mot flera inköpsordrar om flera beställningar har gjorts men samlats på en faktura. Med inköpsordermatchning vill vi att du ska uppnå en automatiseringsgrad på minst 80%, vilket betyder att du endast behöver gå igenom de fåtal fakturor som avviker mot de regler som är bestämda inom fakturamatchningen.

Kombinera med vår högintelligenta tolkningsmotor, MediusGo Capture

En faktura kan matchas på både huvudnivå samt på radnivå för enskilda artiklar.  För bästa match på radnivå rekommenderar vi att du kombinerar MediusGo med vår egenutvecklade och självlärande tolkningsmotor, MediusGo Capture.  

Inköpsordermatchning på olika nivåer

Välj mellan att matcha inköpsorder och faktura för att stämma av kostnader mot inköp. Eller matcha inköpsorder, faktura och inleverans för att få extra kontroll på leverans och kostnader. Genom att använda sig av så kallad 3-vägsmatchning automatiserar du hanteringen av alla dessa tre dokument och effektiviserar på så sätt flödet av leverantörsfakturor på ekonomiavdelningen. Du får bättre kontroll över era kostnader då du aldrig betalar era leverantörer för mer än vad du har beställt och de har levererat. Tryggt, säkert och smidigt!

Automatisera hanteringen av avvikelser

Du kan även automatisera hanteringen av de fakturor som avviker mot de regler som ni har bestämt inom fakturamatchningen. Sätt upp regler på exempelvis artikelrad, leverantörer eller avvikelser i form av frakt och emballagekostnader som tillkommit. Möjliga regler och funktioner kan variera beroende på vilket ekonomisystem ni använder.

 

 

 

Läs mer om våra tillvalsmoduler

Du väljer helt enkelt den paketering och de tilläggsmoduler som passar dig, och sedan vet du exakt vad du ska betala varje månad.

Enklare kvittohantering med MediusGo Expense

MediusGo Expense är en tillvalsmodul till MediusGo, men kan även användas separat. Det digitala verktyget gör utläggshanteringen enklare och snabbare för användaren, chefen och ekonomi- och löneavdelningen. Du får även bättre insikt och kan förutse kostnader eftersom du får utläggsrapporterna löpande istället för i slutet av månaden.

Skicka digitala fakturor med MediusGo E-Invoice

MediusGo E-Invoice gör det möjligt att skicka elektroniska fakturor till dina kunder utan att ditt affärssystem stödjer det. Genom att skicka e-fakturor sparar du tid och pengar eftersom du slipper vikning, kuvertering och porto.

Se en demovideo om MediusGo

Enkel fakturahantering från första dagen. Klicka här för att se hur MediusGo kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete.