Skicka internationella betalningar samma dag utan några bankavgifter varken för dig eller dina leverantörer. Med smarta, automatiserade processer är MediusGo Pay din inkörsport till effektiva leverantörsbetalningar och du kan enkelt integrera den med vår fakturahanteringslösning MediusGo.

Förbättra säkerheten och minska risken för bedrägerier

De senaste åren har betalningsbedrägerier ökat snabbt och bedragarnas fokus ligger på att utnyttja företagens svagheter och bristfälliga interna rutiner, t.ex. genom phishing, CEO-bedrägerier och injicerad, skadlig kod. Att sätta upp många olika kontrollpunkter längs hela processen av fakturahanteringen är därför av största vikt. MediusGo Pay nyttjar ett globalt nätverk av bankkonton i lokal valuta, reglerat i dussintals länder. På så sätt kan vi genomföra betalningar samma dag till leverantörer i 170 länder och i 140 olika valutor – utan att lägga på vanligt förekommande bankavgifter.

Full kontroll och insyn

Med MediusGo Pay kan du betala alla företagets leverantörer, både nationella och internationella, via en gemensam kanal. Genom att konsolidera alla olika processer till en lösning minskar du dessutom kostnader och risk. Du får fullständig insyn i processen från det att fakturan anländer till att den betalas och kan på så sätt eliminera manuella steg. Genom att automatisera betalningar och hantera godkännanden elektroniskt säkerställer du att alla aktiviteter kring betalningarna registreras och sparas.

Digitala lösningar som minskar felfrekvensen

Med hjälp av automatiserade processer och verktyg som förebygger fel, som kontrollerad leverantörsregistrering och varningsmeddelande i händelse av dubbla dragningar, har du alltid tillgång till fullständig och korrekt information.

Maximera effektiviteten av elektronisk fakturahantering

Komplettera MediusGo med MediusGo Pay för att göra användarupplevelsen enhetlig genom hela arbetsflödet – från mottagning av faktura till faktisk betalning. MediusGo hanterar varje steg i processen.

 

 

 

Läs mer om våra tillvalsmoduler

Du väljer helt enkelt den paketering och de tilläggsmoduler som passar dig, och sedan vet du exakt vad du ska betala varje månad.

Enklare kvittohantering med MediusGo Expense

MediusGo Expense är en tillvalsmodul till MediusGo, men kan även användas separat. Det digitala verktyget gör utläggshanteringen enklare och snabbare för användaren, chefen och ekonomi- och löneavdelningen. Du får även bättre insikt och kan förutse kostnader eftersom du får utläggsrapporterna löpande istället för i slutet av månaden.

Se en demofilm om MediusGo

Enkel fakturahantering från första dagen. Klicka här för att se hur MediusGo kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete.

Skicka digitala fakturor med MediusGo E-Invoice

MediusGo E-Invoice gör det möjligt att skicka elektroniska fakturor till dina kunder utan att ditt affärssystem stödjer det. Genom att skicka e-fakturor sparar du tid och pengar eftersom du slipper vikning, kuvertering och porto.